Az egyházközség aktuális választói névjegyzéke megtekinthető itt:

Választói névjegyzék

Kérdések és válaszok

1. Ki szerepelhet a választói névjegyzékben?

Ennek Egyházunk ide vonatkozó törvénye szerint (Magyarországi Református Egyház Alkotmánya; 22. § (2) bekezdés) 5 feltétele van:

1. Megkeresztelték;

2. Konfirmációs fogadalmat tett;

3. A gyülekezeti istentiszteleten és az úrvacsorai közösségben részt vesz;

4. Egyházközségében az egyház fenntartásához hozzájárul; [egyházfenntartói járulék; perselypénz; adományok]

5. Nagykorú (18. életévét betöltötte)


2. Fizetem a fenntartói járulékot, de nem szereplek a névjegyzékben. Miért?

Ebben az esetben testvérünk az egyházközség fenntartói járulékot fizető tagjainak névjegyzékében szerepel. Ez a névjegyzék nem azonos a választói névjegyzékkel. A civil szervezetekhez hasonlóan testvérünket mint támogató tagot tartjuk nyilván. Megilletik a Presbitérium által meghatározott jogok: keresztelés, házasság, temetés.


3. Hogyan kerülhetek fel a választói névjegyzékre?

A felvétel személyesen kérhető bármyel presbitertől, vagy a lelkipásztortól. A felvételről a presbitérium dönt a feltételek megvizsgálása után. A felvételt nyert egyháztag a következő évi névjegyzékben fog szerepelni.

Aki a konfirmációs fogadalma óta nem került fel a névjegyzékre, és időközben betöltötte a 18. életévét, azt, ha a feltételeknek megfelel [konfirmációs fogadalmát betartotta], fogadalmának megerősítésére hívjuk. A következő évi névjegyzékbe nyer felvételt.

Aki a konfirmációs fogadalma óta már névjegyzékben volt, ám az aktuális névjegyzékből kimaradt azt, ha adminisztrációs hiba történt (a feltételeknek megfelel, konfirmációs fogadalmához hűséges, úrvacsorával rendszeresen él, ám neve mégis kimaradt) pótlólag névjegyzékbe vesszük.

Ha nem adminisztációs hiba történt, konfirmációs fogadalmát nem tartja meg, akkor arra hívjuk, hogy az előttünk álló évben tartsa meg fogadalmát. Ezek után minden további nélkül névjegyzékbe vesszük.


4. Melyek az ide vonatkozó egyházi törvényi előírások?

A már említett törvény Egyházunk alkotmányáról és kormányzatáról, annak is a 22. 23. és 24. §-a.
Ezen kívül Egyházunk választójogi törvénye, annak is a 74-77. §-ai.