Felhívás adakozásra

FELHÍVÁS!

Örömmel értesítjük a Testvéreket, és mindenkit, hogy a felsői templom felújítására megkaptuk az építési engedélyt. Az első lépést megtettük: Istennek hála, hogy sokkal könnyebben, mint gondoltuk.

A második lépés a források összegyűjtése - amire természetesen ismét gyűjtést hirdet a Presbitérium. Ám ezzel együtt - illetve mielőtt erre rátérnénk FONTOS megjegyezni néhány dolgot!

1. Istennek választott gyülekezete vagyunk. Létünk alapja az Ő akarata, az Ő gondviselése. Ezért minden fillér, melyet Isten kizárásával gyűjtünk, mellőzi Isten áldását. Ellenben minden fillér, melyet imádsággal és Isten iránti hűségben adnak, magán hordozza Isten áldását - ezért szaporodni fog!

2. Ebből következően az első, amit most tennünk kell, komolyan venni a ma is érvényes prófétai igéket:

"Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra; a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Ha nem jársz kedvteléseid után a nyugalom napján, az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abbahagyod munkáidat, nem keresed kedvteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről..." (Ézs 58, 12-13.)

3. Isten Igéje alapján tehát az elsődleges feladatunk Isten igazi templomának: az élő gyülekezetnek újjáépítése. Ez pedig mindannyiunk számára nagyon egyszerű: mi vagyunk az építő kövei. Aki nem jön el az istentiszteleti közösségekbe, nem jön úrvacsorázni, és aki elfordul gyülekezetétől, ő maga az, aki elveszi e templomból azt a téglát, amit Ura neki adott. Mi az első lépés a felépítésben? Tartsd meg a fogadalmat, amit Istennek tettél a konfirmáció alkalmában. Ezt pénzzel nem lehet kiváltani! Nem pénzen váltottak meg, hanem Jézus Krisztus vére árán.

4. Kőből épített templomnak csak akkor van értelme, ha van alatta gyülekezet. Ám, mivel az iskola és óvoda rendezvényei közül többet itt tartunk, ezért kötelességünk annak megelőzése, hogy a vakolat a födémről bárki nyakába essen. Ezért láttuk szükségesnek, hogy egy három lépcsős felújítási tervet dolgoztassunk ki, amelyből az első a födém megerősítése, a tető rendbetétele.

Mindezek figyelembe vételével újra adakozást hirdetünk a nagytemplom felújítására!

Az adományokat Győrffy Sándor gondnok úrnál lehet befizetni, vagy pedig átutalással az alábbi bankszámlára.

Az Úr legyen őriző pásztorunk!

Adományokat az alábbi bankszámlára lehet utalni:
CIB Bank, Pápai Fiók

10701159 - 68262794 - 52000001