FELSŐI - TEMPLOM

1421-ben, György plébános idejében, már kápolna állt ezen a helyen.

A kápolna hossza 9 méter volt, ma ez a szélessége, a templom tornyát a mai helyére 1800-ban építették.

1882. áldozócsütörtöki konfirmáció után a templom teteje beszakadt. 1883-ban felszentelték a templomot 470 ülő hellyel.

Orgonát 1912-ben Ország Sándor és fia cég készítette. 1945-ben a háború alatt tönkre ment. Ma romokban van, de ...

1995 - kopjafák jelzik a Gyülekezet 450 éves fennállását.

1999-ben ÖKUMENIKUS Zászló- szentelés.

2001-ben a templombelső renoválása.

2005-ben Görzsönyi Vargha Gyula költő, műfordító, jogi doktor, államtitkár és felesége Vargha Gyuláné Szász Póla költő, műfordító, egyházi publicista domborműve lett elhelyezve, a templom oldalán.

2005. óta Kálvin szobor is van a templom előtt.

A domborműt és a szobrot: KUTAS László szobrászművész készítette.


ALSÓI-TEMPLOM


Falunk a 16. századi adó öszeírásokban, Felső és Alsó Görzsöny megkülönböztetéssel szerepel. Volt egy rövid időszak, amikor Egyházas - görzsönynek hívták. Egy falú, kettő helyi megkülönböztető elnevezéssel.

A templom építéséről: A 17.században már sövény templom van ezen a helyen.

1790-ben a türelmi rendelet lehetőséget biztosított a reformátusoknak is, hogy kőből építhetnek templomot, torony nélkül.

1921-ben a torony is elkészült. Milleneum évében, 2000-ben renováltuk kivül-belül, új kerítése is lett.

Felszentelés 2000-ben volt. Gyülekezeti ünnepség alkalmával Dr.Márkus Mihály püspök, Lentulai Attila esperes végezték a szolgálatokat.

Istentiszteleti alkalmak kora tavasztól késő őszig hónap első vasárnap du.-án 14. óra; Evangélikusok hónap második vasárnapján délután 14 órakor.

2004-ben ZÁSZLÓSZENTELÉS is volt. Szolgáltak: Szijártó László római katolikus káplán, Máthé Csaba Levente evangélikus lelkész, helyi református lelkész pedig Nemes Virágot keresztelte.

2005-től itt is automata vezérli a harangokat. Quasimodo

Állandóan szól déli 12-kor - kisharang este 19.-kor - nagyharang

Emlékharangozás:

Május 2.-án fél 5-kor Vargha Gyula halálának évfordulója (1929)

Szeptember 18.-án Vargha Gyuláné Szász Póla halálának évfordulója (1947)